Smågrupper - 12 oktober 2019

INSTÄLLT pga för få anmälda! Att bygga och utveckla smågruppen i församlingen

Program:

Lördagen den 12 oktober 10.00-14.30

Program för dagen
9.45 – 10.15 - Registrering, kaffe och fralla.
10.15 – 11.00 - Visionen bakom den lilla gruppen. Anders Olsson.
11.15 – 12.00 - Erfarenheter från smågruppsarbete. Anders Olsson.
12.00 – 13.00 - Intro av seminarier, lunch.
13.00 – 13.30 - Seminarium 1
13.40 – 14.10 - Seminarium 2
Välj två av tre seminarier:
- Att be i den lilla gruppen. Hur får vi bönen att bli levande? - Kim Brynte
- Att träna nya ledare. Hur vägleder vi nya personer att ta ansvar för smågrupper? - Carlos Villablanca         
- Att forma nya grupper. Att dela, knoppa av sig eller börja från början? - David Sirviö
14.15  - 14.30 Gruppsamtal och avslutande information.

Medverkande:

Anders Olsson - Pastor i Värnamo Pingstförsamling

Kim Brynte, Pastor i Immanuelskyrkan, Malmö

Carlos Villablanca - Pastor i Hyllie Park kyrkan, Malmö

David Sirviö - Pastor i Wesleykyrkan, Malmö

Fler medverkande kommer presenteras under våren.

Plats:

Hyllie Park kyrkan, Elinelundsvägen 55, Malmö. www.hylliepark.se

Anmälan:

Anmäl dig senast den 7/10 på www.smagrupper.se.

Kostnad:
150: -/person. Betalning sker på plats. (Bildaledare är gratis.)
Inkluderar lunch och kaffe.